R.B. Stoll Consultancy

Credit Management

Liquiditeitsproblemen zijn de grootste veroorzaker van faillissementen in het MKB. In tijden van economische tegenwind loeren hier grotere gevaren dan ooit. Liquiditeitsproblemen ontstaan onder andere door oplopende voorraden (dalende verkoop) en oplopend debiteurensaldo. Daarnaast wordt het risico op oninbare vorderingen groter naarmate de vorderingen ouder worden en de crisis voortduurt. Dit vereist continue en proactieve aanpak van uw debiteurenbeheer.

Mismanagement van debiteuren kan fataal zijn voor uw organisatie.

Credit management omvat het gehele traject van debiteurenbeheer. Dit begint bij het screenen van potentiŽle klanten, het bepalen van de kredietfaciliteit per klant, monitoren van de openstaande posten, verzenden van overzichten, betalingsherinneringen en aanmaningen, tot, in het uiterste geval, de stap naar de rechter. Zover moet het eigenlijk niet komen en daarom is het essentieel om de vinger continu aan de pols te houden bij uw klanten.

 Vooraf en tussentijds, op vaste momenten of naar aanleiding van incidenten (betalingsachterstanden, signalen vanuit de markt), de kredietwaardigheid van uw klant controleren;

 Bepalen, aan de hand van vooraf gedefinieerde spelregels, hoe hoog de kredietfaciliteit van een klant is. Deze monitoren en, indien er aanleiding toe is, deze heroverwegen (tijdelijk verruimen bijvoorbeeld);

 Monitoren van het debiteurensaldo, de opbouw van dit saldo (ouderdomsanalyse, per produktgroep, verkoper, etc.), managementrapportages;

 Monitoren van debiteurensaldo per klant. Naar aanleiding hiervan volgt een totaal traject aan maatregelen. Produceren, versturen en bespreken van de openstaande posten, Klanten pro-actief benaderen over betalingen die tegen de vervaldatum aanlopen, Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen, etc.. Hierbij gaat het ook om dossieropbouw;

 Incassomaatregelen.

R.B. Stoll Consultancy beschikt over een zeer ervaren credit manager die voor verscheidene grote ondernemingen heeft gewerkt. Vanuit haar expertise maken wij voor uw bedrijf een maatwerk credit control procedure. We kunnen uw medewerkers inwerken of het gehele proces voor u uitvoeren. Dit doen we op een uiterst klantvriendelijke wijze (doelstelling blijft het handhaven van de klantrelatie) opererend vanuit ons bedrijf of op locatie.

Neem gerust contact met ons op voor een oriŽnterend gesprek.